Nástenka/notice board, 2016

Noticeboard is an information desk oriented to information presentation, messaging either publication or propaganda. During communism notice board was a part of a daily life (at the working places, especially – in offices, at the halls work-rooms etc.). At the factory – garment factory Merina in Trencin, there were a few of notice boarders. The notice board was a mirror of a current anniversary or course of events; its content was about call words, and these notice boards were subject of evaluation and awards. During symposium in Hall/HALA (2016) I created similar notice board, especially with the photos from archives which i found in Merina and photos of artists who had worked there alike as in the past.

 

Double sided installation for symposium HALA 2016 http://www.halasympozium.sk/umelci

 

a_MG_0546        a_MG_0541    a_MG_0675        a_img023             lenkalukacovicova

 

 

Nástenka je informačná tabuľa slúžiaca k účelom na uverejňovanie informácií, odkazov, aj na propagáciu, alebo propagandu.

V komunizme bola nástenka súčasťou každodenného života (najmä na pracovisku – v kanceláriách, na chodbách, dielňach, atď). V podniku – odevnom závode Merina v Trenčíne, bývalo nástenkárov niekoľko. Odzrkadľovala aktuálne výročia, dianie, obsahovala heslá a nástenky bývali dokonca často hodnotené a odmeňované. Na Sympóziu v Hale (2016) som práve preto vytvorila nástenku s fotografiami umelcov, ktorí v nej týždeň aktívne pracovali rovnako ako v minulosti.